Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surroundings in Sedmerovec

Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surroundings in Sedmerovec

Info Kivonat Tartalom/Contents Szerző / Author Cheben, I., Cheben, M., Nemergut, A. (2017) Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surroundings in Sedmerovec. Litikum 5: 5–11. Címkék: Szlovákia, Fehér-Kárpátok, radiolarit források, bányaterületek, kőipar, késő mezolitikum, neolitikum, rézkor Tags: Slovakia, White Carpathians, sources of radiolarites, mining areas, lithic industry, late Mesolithic, Neolithic, Eneolithic PDFGalleryBibTeXRDF Előzetes jelentés egy radiolarit nyersanyag-kitermelő hely és környezete feltárásáról Sedmerovecben A közlemény Sedmerovec-Kašnák és Sedmerovec-Podjamie 2016-os ásatásával foglalkozik. A Sedmerovec-Kašnák-i bányaterületen a fejtő nyugati felében végeztünk feltárásokat, itt régészeti anyag sajnos nem került elő. Sedmerovec-Podjamie területén azonban a terepbejárás és az ásatásaok gazdag pattintott kő leletanyaggal szolgáltak, melyek közül kiemelendő a rombuszok jelenléte, melyek valószínűleg késő mezolitikus korúak. A leletek egy része az újkőkor és a rézkor időszakaira keltezhető.. Sedmerovec-Kašnák Sedmerovec-Podjamie Discussion Conclusion References Cheben, I., Cheben, M., Nemergut, A. – Institute of Archaeology Slovak Academy of Sciences, Akademická 2, 949 21 Nitra, Slovak Republic. Cheben, I – ivan.cheben@savba.sk, Cheben, M – nraumche@savba.sk, Nemergut, A – adrian.nemergut@savba.sk Cheben, I., Cheben, M., Nemergut, A. "Preliminary results of the recent excavation of a radiolarite mine area and its surroundings in Sedmerovec" című műve a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van. A mű alapja: http://www.litikum.hu/project/a0020_cheben/.Az ezen publikus licenc hatáskörén kívül eső jogok megtekinthetőek itt: www.litikum.hu/rolunk Introduction In 2016, an archaeological investigation in Sedmerovec was carried out at Podjamie and Kašnák sites. It followed a surface survey from 2015 when several sites in microregion of Nemšová – Červený Kameň were visited (Cheben et al., in print). The aim of the investigation in 2016 was to detect the shape and...