Bejegyzések

Páli-Dombok: a régibb kőkor első biztos lelőhelye a Rába-völgyben

A régibb kőkor magyarországi lelőhelyeit számba vevő összefoglalások csak bizonytalan és szórványleleteket említenek a Dunántúli-középhegység vonalától nyugatra eső országrészben. A Páli-Dombok lelőhelyen 2014–2015-ben feltárt megtelepedési nyomok most új megvilágításba helyezhetik a térség régibb kőkori lakottságának kérdését.