Rólunk

A Kőkor Kerekasztal

A Kőkor Kerekasztal a kőeszközök vizsgálatával foglalkozó magyarországi ősrégészek konferenciája, amely 2010 óta minden év december elején megrendezésre kerül. Az új eredmények megismertetésén kívül célja, hogy segítse a tájékozódást a folyamatban lévő kutatásokról és különböző megközelítések vagy vizsgálati módszer alkalmazásáról.

A Litikum folyóirat eredetileg a konferencián elhangzott előadások publikálását tűzte ki célul, hogy ezeket olyan érdeklődők is megismerhessék, akik a konferencián nem voltak jelen. Az első évek előadásai nyomán mára úgy látjuk, a magyar kutatók munkája sokkal szélesebb érdeklődésre tart számot. A Magyarország területén a kőkorban élt közösségek élete számtalan szálon összekapcsolódott a környező országok területén élt közösségekével a Kárpátok hegyvonulatán belül és kívül. Folyóiratunk ezért felvállalja, hogy a kőeszközök tudományos kutatásából származó eredmények egyik közép-európai médiuma is legyen.


A Litikum folyóirat

A Litikum célja olyan tudományos cikkek publikálása, amelyek a Kárpát-medence és a környező területek kőkorát érintik, kőeszközökkel kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be, elméleteket fejtenek ki, módszereket és megközelítési módokat ismertetnek. A cikkek lehetnek akár hosszabb átfogó elemzések, akár rövidebb ismertetések vagy problémafelvetések. Mindenképpen eredeti kutatás eredményein kell alapulniuk. Folyamatban lévő kutatási projektek friss információit szívesen közöljük. Egy már megjelent tanulmány eltérő nyelven benyújtott kéziratát nem fogadjuk el.

A kéziratokról két szakember készít anonim bírálatot. A szerkesztőség a bírálatok alapján dönt a cikk elfogadásáról vagy elutasításáról. A folyóirat nyelve alapvetően magyar, de preferáljuk az angol nyelvű publikációkat is, és nem zárkózunk el francia nyelvű írások közlésétől sem, de minden esetben angol nyelvű rezümével. Az információk minél szélesebb körben való terjesztése érdekében a Litikum ingyenesen hozzáférhető elektronikus publikálási fórum.

A Litikum évente egy kötetben jelenik meg, de a gyors közlés érdekében a cikkek fogadása és publikálása folyamatos. A lektoráláson, szerkesztésen és tördelésen átesett kéziratokból elkészült cikkek oldalszámozással ellátva azonnal elérhetővé válnak honlapunkon. Az aktuális év teljes kötete az addig publikált cikkek összefűzésével az év végén egyben is megjelenik. Az adott év publikációi így cikkenként vagy kötetként is letölthetőek pdf formátumban.


A Litikum szerkesztői

Mester Zsolt, felelős szerkesztő; T. Dobosi Viola, Lengyel György, Király Attila, szerkesztők. 


A Litikum bejegyzések

Honlapunkon nem csak a Litikum tanulmányai férhetők hozzá, de időről időre hírt adunk a közép-európai kőeszköz kutatás fejleményeiről. Mindenkit biztatunk arra, hogy kutatását, eredményeit népszerűsítse a litikum.hu oldalán. A tartalmakat online elküldhetik nekünk a honlapon elhelyezett űrlap segítségével. Ezeket a tartalmakat gyors lektorálás után, bejegyzések formájában tesszük közzé. A bejegyzések stílusa a tudományos igényű ismeretterjesztő írás, tehát nincs szükség nagy terjedelemre, aprólékos hivatkozásokra vagy bonyolult összefüggések taglalására. 


Hírlevél

Hírlevelünkre a láblécben elhelyezett űrlapon iratkozhat fel. Havonta legfeljebb egy levéllel készülünk, ezen kívül különleges alkalmakkor, konferenciák vagy kiállítások határidejeihez igazodva küldünk értesítést. A feliratkozásra, annak módosítására vagy törlésére a hírleveleinken keresztül és honlapunkon is lehetőséget biztosítunk. Minden rögzített adatot magánjellegűként kezelünk, harmadik fél bevonása nélkül. A megadott email címet csak az itt rögzített célokra használjuk. A hírlevelekkel kapcsolatos  kérdésekkel Király Attilához fordulhatnak az attila@litikum.hu email címen.  


Kapcsolat

Litikum – a Kőkor Kerekasztal folyóirata

HU ISSN 2064-3640

H-1088 Budapest, Múzeum Krt. 4/B

www.litikum.hu

Szerkesztőség: litikum@litikum.hu

Hírlevelek, egyéb ügyek intézése és információ: attila@litikum.hu

Creative Commons Licenc
A Kőkor Kerekasztal Litikum folyóirata és honlapja Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.
Based on a work at http://www.litikum.hu.
Az ezen publikus licenc hatáskörén kívül eső jogok megtekinthetőek itt: http://www.litikum.hu/rolunk