Információk és tudnivalók

Szerzőknek

A Litikum célja olyan tudományos cikkek publikálása, amelyek a Kárpát-medence és a környező területek kőkorát érintik, kőeszközökkel kapcsolatos kutatások eredményeit mutatják be, elméleteket fejtenek ki, módszereket és megközelítési módokat ismertetnek. A cikkek lehetnek akár hosszabb átfogó elemzések, akár rövidebb ismertetések vagy problémafelvetések. Mindenképpen eredeti kutatás eredményein kell alapulniuk. Folyamatban lévő kutatási projektek friss információit szívesen közöljük. Egy már megjelent tanulmány eltérő nyelven benyújtott kéziratát nem fogadjuk el.

A Litikum a célokban megjelölt cikkeket publikál. A beérkező kéziratok lektorálása, szerkesztése és tördelése folyamatosan zajlik. Minden évben a november végéig elfogadott kéziratok az adott év kötetében jelennek meg. A kéziratokról két szakember készít anonim bírálatot. A szerkesztőség a bírálatok alapján dönt a cikk elfogadásáról vagy elutasításáról. A folyóirat nyelve alapvetően magyar, de preferáljuk az angol nyelvű publikációkat is, és nem zárkózunk el francia nyelvű írások közlésétől sem, de minden esetben angol nyelvű rezümével.

A publikálási folyamat meggyorsítása érdekében kérjük az alábbi instrukciókat betartani:

Tudnivalók pdf

1. A kéziratot szövegfájlban (doc, docx, txt stb.) formázatlanul, az ábrák beillesztése nélkül, elektronikusan kérjük leadni.

2. Az ábrákat jó minőségben, tiff vagy jpg formátumban, külön fájlokban kérjük leadni. Az ábrák (fotók, rajzok, térképek, diagramok) mérete kétszeres, felbontása minimum 300 dpi legyen. Ezek szerint tehát egy 200×100 mm-es ábra optimális esetben 400×200 mm méretben, 300 dpi felbontással kerül leadásra. Az ábrák színtere fekete-fehér és színes is lehet (CMYK, RGB).

3. A táblázatokat formázás nélkül külön fájlban kérjük leadni.

4. Az ábrák és táblázatok címeit, jelmagyarázatait külön listában kérjük leadni.

5. A kézirathoz tartozó fájlokat a szerző nevével (ékezetek nélkül) és sorszámozással kérjük elnevezni: (pl. Kovacs.doc, Kovacs2.doc, Kovacs_tabl.xls, Kovacs_fig01.tiff, Kovacs_fig02.jpg).

6. A kézirat első oldalán szerepelnie kell a tanulmány címének, a szerző vagy szerzők nevének, intézményi hovatartozásának, elérhetőségének (cím, email), a rövid rezümének a cikk nyelvén és angolul, kulcsszavaknak a cikk nyelvén és angolul.

7. A rezümének világosan és lényegileg vissza kell adnia a cikkben leírtakat. Magyar nyelvű cikk esetében lehetőséget biztosítunk egy bővebb angol nyelvű összefoglalásra a cikk végén.

8. A kézirat felépítéséhez a következő szerkezetet javasoljuk a lektorálás gördülékeny lefolytatása érdekében: bevezetés, módszer és adatok, adatok elemzése, összehasonlítás, következtetés. Ezzel a szerkezettel könnyen átlátható, hogy milyen adatokból és milyen módszerekkel von le következtetéseket a szerző, és a levont következtetéseket alátámasztják-e az adatok.

9. Minden információt a főszövegben kérünk elhelyezni. A lábjegyzeteket kérjük mellőzni. Köszönetnyilvánítást az irodalomjegyzék előtt, külön fejezetben kell kifejteni. Az irodalmi hivatkozásokat a szövegben kell elhelyezni az alábbi módon:

  • egy szerző esetében: (Kovács 1978), az oldalszámot is feltüntetve: (Kovács 1978: 12)
  • két szerző esetében: (Kovács–Nagy 1978)
  • kettőnél több szerző esetében: (Kovács et al. 1978)

10. A hivatkozott irodalmak jegyzékét a cikk végén kell megadni a szerzőnevek ábécé sorrendjében. Azonos szerzők esetében előbb az egyszerzős művei, utána a kétszerzős művei, végül a kettőnél több szerzős művei a blokkon belül ábécé sorrendben az alábbi formátumban:

  • könyv (szerző évszám. cím. kiadás helye: kiadó.): Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. Budapest: Galaktika Kiadó
  • cikk folyóiratban (szerző évszám. cím. folyóirat évfolyam/kötet: oldalszám.): Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. Földünk 15/3: 23-43.
  • tanulmány gyűjteményes kötetben (szerző évszám. cím. In: szerkesztő (szerk.), kötet címe. kiadás helye: kiadó, oldalszám.): Kovács L. 1978. A Nap rendszer eredete. In: Nagy L. (szerk.), Földünk története. Budapest: Galaktika Kiadó, 32-35.
  • A többszerzős könyvek, cikkek és tanulmányok esetében a szerzők neveit vessző választja el: Kovács L., Nagy L. 1978. A Nap rendszer eredete. Budapest: Galaktika Kiadó.

Kézirat eljuttatása a szerkesztőségbe. A kézirat összes állományát kérjük egyetlen tömörített mappába (*.zip archívum) csomagolni, majd honlapunkon keresztül eljuttatni szerkesztőinkhez. A feltöltéshez készült űrlap itt található. Az egy alkalommal küldhető maximális méret 50 megabyte. Ha a kézirat ennél nagyobb, az űrlap ismételt használatával több részletben is küldhető. A sikeres küldésről a feltöltő visszaigazolást kap. Bármilyen kérdés vagy nehézség esetén keresse Király Attila szerkesztőt az attila@litikum.hu email címen.

Természetesen lehetőséget nyújtunk online támogató anyag (Supporting Online Material, SOM) tárolására is, a legkülönfélébb méretekben és formátumban. Ha ilyen igény merül fel, vegye fel a kapcsolatot szerkesztőinkkel.

A Litikum cikkei online is teljes terjedelmükben olvashatók. A nyílt hozzáférésű online publikáció egyben lehetőség a különleges média tartalmak és formátumok bemutatására. Örömmel vesszük az ilyen kezdeményezéseket. Az online publikációhoz hívóképeket használunk, egyetlen olyan ábrát, ami adott cikk arca lesz a honlapon. Megkérjük a szerzőket, hogy a küldött képanyagból jelöljenek meg egy ilyen hívóképet, de küldhetnek külön erre a célra olyan ábrát is, ami nem szerepel a kéziratban. Mindkét esetben alapkövetelmény a legalább 1920×1280 px méret.

Legyen online Litikum szerző!

A Litikum.hu a bemutatás és a promóció eszköze is. Honlapunkon időről időre rövid esszéket, híreket osztunk meg a közép-európai kőeszköz kutatásról annak érdekében, hogy dinamikus platformot teremtsünk a régészeti emlékanyag e szegmensének. Ezek a bejegyzések a témával kapcsolatban bármiről szólhatnak bármilyen formában, céljuk a nyilvánosság megteremtése és új információk csatornázása. Bejegyzést bárki tölthet fel az erre a célra létrehozott űrlapon, gyors lektorálás után megosztjuk. A feltöltés módja és feltételei ugyanazok, mint a Litikum folyóirat kézirata esetében. A részletekkel kapcsolatban keresse Király Attila szerkesztőt az attila@litikum.hu email címen.

Lektoroknak

A beérkezett kéziratokat két anonim lektor véleményezi. A lektorálás után a kézirat elfogadásra kerülhet:

  • változtatások nélkül,
  • kisebb vagy nagyobb változtatások elvégzése után.

Ellenkező esetben a kézirat elutasításra kerül. A lektorokat a szerkesztőség kéri fel, de jelentkezéseket is várunk e fontos feladatra. A lektorokkal levélben kommunikálunk, véleményüket és észrevételeiket a lektori űrlapon közlik a szerkesztőkkel. Az űrlap ezen a linken tölthető le:

Lektori űrlap pdf

Kollégáknak és promotereknek

Nagy örömmel fogadjuk régész kollégák, intézmények, szervezetek megkereséseit tudományos promóció ügyében. A Litikum alkalmas platform kiállítások, konferenciák, műhelyek és minden más bemutatására, ha kövekről van szó. A részletekkel kapcsolatban keresse Király Attila szerkesztőt az attila@litikum.hu email címen.

A média számára

A Litikum folyóiratot és internetes portált a Creative Commons 4.0 licensze védi. Az itt megjelenő termékek szabadon használhatók, terjeszthetők és sokszorosíthatók az eredeti szerző és forrás megjelölése mellett. Jelenleg egy médiacsomagon dolgozunk a vonatkozó szövegekkel, logókkal és egyéb promóciós anyagokkal, melyek megkönnyítik az együttműködést.