Tata-Porhanyó-bánya 2012-ben (Tata-porhanyó-bánya in 2012)

Viola T. Dobosi*

* Magyar Nemzeti Múzeum / Hungarian National Museum, 1088 Budapest, Muzeum krt. 14-16.


Cite as T. Dobosi, V. (2013). Tata-Porhanyó-bánya 2012-ben (Tata-porhanyó-bánya in 2012). Litikum – Journal of the Lithic Research Roundtable, 1, pp. 23–39. https://doi.org/10.23898/litikuma0002

Abstract. Tata-porhanyó-bánya in 2012. In concord with the aims of the Lithic Research Roundtable, I report new results about the revision of 1995-2001 and former excavations, as they stand in 2012. New problems and questions are also included in the study.

Keywords: Middle Palaeolithic, pebble industry

Data availability statement: The author confirms that the data supporting the findings of this study are available within the article.

Disclosure statement: No potential conflict of interest was reported by the author.

Funding statement: The author received no financial support for the research and/or the publication of this article.

Copyright: This is an open access article distributed under the terms of a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike International Public License (CC BY-NC-SA 4.0). cbna You are free to copy and redistribute the material in any medium or format, and transform the material, under the following terms: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Creative Commons License


List of references

Baker, T., Kunz, M. 2003. Contrasting the Lithic Technologies of Mesa and Folsom. http://www.ele.net/ mesa_folsom/mesa_fol.htm

Bánesz, L. 1991. Die Entwicklung der Travertine in den Nordkarpaten im Lichte archäologischer Funde. Quartär 41/42: 45–62.

Bárta, J. 1972. Pravek Bojnic:.od staršej doby kamennej po dobu Slovansku. Obzor, Bratislava.

Bárta, J. 1973. Gánovce – the Hrádok Travertine heap. In: Guide to Excursion, 6th International Congress of Speleology. Olomuc–Liptovský Mikuláš, 57–63.

Bárta, J., Bánesz, L. 1981. The Palaeolithic and Mesolithic. In: Kolníková, E. (red.), Archaeological research in Slovakia. Papers presented at the Xth International Congress of Prehistoric and Protohostoric Sciences, Mexico 19-24 October 1981. Nitra: Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences, 11–29.

Behm-Blancke, G. 1960. Altsteinszeitliche Rastplätze im Travertingebiet von Taubach, Weimar, Ehringsdorf. Alt-Thüringen Band 4 (1959/60), Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

Burdukiewicz, J. M., Ronen, A. 2003. Research problems of the Lower and Middle Palaeolithic small tool assemblages. In: Burdukiewicz, J. M., Ronen, A. (eds), Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant. BAR International Series 1115, Oxford: Archaeopress, 235–238.

Cârciumaru, M., Pleşa, M. 2004. Le paléolithique moyen tardif en Roumanie. In: Fülöp, É., Cseh, J. (eds), Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Tata: Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 221–232.

Chabai, V. 2003. The chronological and industrial variability of the Middle to Upper Palaeolithic transition in eastern Europe. In: Zilhao, J,. d’Errico, F. (eds), The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. Dating, Stratigraphies, Cultural Implications. Trabalhos de Arqueologia 33, Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, 71–86.

Cherdintsev, V. V., Kazachevski,K. V. 1990. Absolute date of the travertine samples. In: Kretzoi, M., Dobosi, V. T. (eds), Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, 547.

Collins, D. M. 1969. Culture, Traditions and Environment of Early Men. Current Anthropology 10(4): 267–316. https://doi.org/10.1086/201019

Dobosi, V. 1983. Data to the evaluation of the Middle Palaeolithic industry of Tata. Folia Archaeologica 34: 7–32.

Dobosi, V. T. 1990. Description of the archaeological material. In: Kretzoi, M., Dobosi, V. T. (eds), Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, 311–538.

Dobosi V. 1999. Ember és környezete. Élő és élettelen környezeti erőforrások két paleolit lelőhelyen. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 6: 5–21.

Dobosi, V. T. 2003. Changing environment – unchanged culture at Vértesszőlős, Hungary. In: Burdukiewicz, J. M., Ronen, A. (eds.), Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant. BAR International Series 1115, Oxford: Archaeopress, 101–111.

Dobosi, V. T. 2004. Pebble tools from Tata-Porhanyó. In: Fülöp, É., Cseh, J. (eds.), Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Tata: Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 65–75.

Dobosi V. 2005–2006. Gravetti lelőhelyek Pilismarót környékén. Folia Archaeologica 52: 21–48.

Dobosi, V.,Vörös, I. 1994. Material and chronological revision of the Kiskevély cave. Folia Archaeologica 43: 9–50.

Eibl-Eibesfeldt, I. 1995. Agresszió és háború: hozzátartozik-e az emberhez? In: Burenhult, G. (szerk.), Az első emberek. Az ember származása és őstörténete. Budapest: Officina Nova, 26–29.

Gaál I. 1935. A bánhidai Szelim-barlang ásatása. Természettudományi Közlöny 67(198–199): 49–63. https://doi.org/10.1016/S0033-3506(35)80140-6

Gaudzinski, S. 2000. On the variability of Middle Palaeolithic Procurement Tactics: The case of Salzgitter-Lebenstedt, Northern Germany. International Journal of Osteoarchaeology 10: 396–406. https://doi.org/10.1002/1099-1212(200009/10)10:5<396::AID-OA559>3.0.CO;2-Z

Gábori, M. 1976. Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et l’Oural. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gábori-Csánk, V. 1968. La station du Paléolithique moyen d’Érd-Hongrie. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gábori-Csánk,V. 1993. Le  Jankovichien. Une civilisation paléolithique en Hongrie. E.R.A.U.L. 53, Liège: Université de Liège.

Hellebrand M., Kordos L., Tóth L. 1976. A Diósgyőr–Tapolca-barlang ásatásának eredményei. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 15: 7–36.

Henning, G. J., Grün, R., Brunnacker, K., Pécsi, M. 1983. Th-230/U-234- sowie ESR-Alterbestimmungen einiger Travertine in Ungarn. Eiszeitalter und Gegenwart 33: 9–19.

Hillebrand J. 1912. A Kiskevélyi barlangban 1912. évben végzett ásatások eredményei. Barlangkutatás 1(4): 153–193.

Hillebrand J. 1935. Magyarország őskőkora – Die ältere Steinzeit Ungarns. Archaeologia Hungarica 17, Budapest: Magyar Történeti Múzeum.

Horváth K., Sipos L. 1999. A tatai Porhanyóbánya régészeti geológiai vizsgálata. Országos Tudományos Diákköri Dolgozat, KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék, Debrecen, kézirat.

Járai-Komlódi, M., Skoflek, I., Stieber, J. 1964. Die strati-graphische Wertung der botanischen Beobachtungen. In: Vértes, L. (Hrsg.), Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó, 83–86.

Jánossy D. 1979. A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Jelínek, A. J. 1976. Form, function, and style in lithic analysis. In: Cleland, C. E. (ed.), Cultural change and continuity: essays in honor of James Bennett Griffin. New York: Academic Press, 19–33.

Kaminská, Ľ. 2000. Chronologische Stellung der Mousttier-Funde von Hôrka-Ondrej im Rahmen der Zipser Travertinfundstellen. In: Mester, Zs., Ringer, Á. (dir.), A la recherche de l’Homme préhistorique. E.R.A.U.L. 95, Liège: Université de Liège, 233–245.

Kaminská, Ľ., Ford, D. C., Hajnalová, E., Hajnalová, M., Horáček, I., Kovanda, J. 2000. Hôrka-Ondrej: research of a middle palaeolithic travertine locality. Nitra: Archaeological Institute of the Slovak Academy.

Kasztovszky Zs., T. Biró K., Markó A., Dobosi V. 2009. Pattintott kőeszközök nyersanyagainak roncsolásmentes vizsgálata prompt-gamma aktivációs analízissel. Archeometriai Műhely 6(1): 31–38.

Kele, S., Korpás, L., Demény, A., Kovács-Pálffy, P., Bajnóczi, B., Medzihradszky, Zs. 2006. Paleoenvironmental evaluation of the Tata Travertine Complex (Hungary) based on stable isotopic and petrographic studies. Acta Geologica Hungarica 49(1): 1–31. https://doi.org/10.1556/AGeol.49.2006.1.1

Kordos L., Ringer Á. 1991. A magyarországi felső-pleisztocén Arvicolidae-sztratigráfiájának klimato- és archeosztratigráfiai korrelációja. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1989. évről: 523–534.

Kormos T. 1912. A tatai őskori telep. A Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve 20(1): 1–66.

Korpás, L. 2003. Basic pattern of Quaternary travertine: a review with special regard to the Hungarian deposits. Acta Geologica Hungarica 46(2): 131–138. https://doi.org/10.1556/AGeol.46.2003.2.2

Kretzoi, M. 1964. Die Wirbeltierfauna des Travertin-Komplexes von Tata. In: Vértes, L. (Hrsg.), Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó, 105–124.

Kretzoi, M., Dobosi, V. T. 1990.Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Krolopp, E. 1964. Die Molluskenfauna. In: Vértes, L. (Hrsg.), Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó, 87–102.

Lantos, M. 2004. Magnetostratigraphic correlation of Quaternary travertino sequences in NE Transdanubia. Földtani Közlöny 134(2): 227–236.

Markó, A., Kázmér, M. 2004. The use of nummulitic chert in the Middle Palaeolithic in Hungary. In: Fülöp, É., Cseh, J. (eds), Die aktuellen Fragen des Mittel-paläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Tata: Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 53–64.

Mester Zs. 1989. A Subalyuk-barlang középső paleolitikus iparainak újraértékelése. Folia Archaeologica 40: 11–35.

Moncel, M.-H. 1998. L’industrie lithique des niveaux eemiens de Předmostí II. Préhistoire Européenne 12: 11–48.

Moncel, M.-H. 2001. A technological approach of a microlithic assemblage: the site of Tata (Middle Palaeolithic, Hungary). Archaeologiai Értesítő 126: 75–98. https://doi.org/10.1556/ArchErt.126.2001.1-2.3

Moncel, M.-H. 2003a. L’exploitation des petits galets dans des assemblages microlithiques du Paléolithique moyen d’Europe centrale. Külna et Predmosti II en Republique Tcheque, Tata en Hongrie. In: Peresani, M. (ed.), Discoid Lithic Technology: Advances and Implications. BAR International Series 1120, Oxford: Archaeopress, 225–239.

Moncel, M.-H. 2003b. Some Observation on Microlithic Assemblages in Central Europe during Lower and Middle Palaeolithic. Kůlna and Předmostí II (Czech Republic), Vértesszőlős and Tata (Hungary). In: Burdukiewicz, J. M., A. Ronen (eds), Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant. BAR International Series 1115, Oxford: Archaeopress, 169–187.

Moncel M.-H. 2003c. Tata (Hongrie). Un assemblage microlithique du début du Pléistocène supérieur en Europe Centrale. L’Anthropologie 107: 117–151. https://doi.org/10.1016/S0003-5521(02)00005-5

Moncel, M.-H. 2004. Tata (Hungary), Kůlna (Czech Republic), Taubach and Weimar (Germany): a uniform Early Upper Pleistocene microlithic world (OIS 5)? In: Fülöp, É., Cseh. J. (eds), Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Tata: Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 91–134.

OTKA 2006. Az OTKA T038297 pályázat zárójelentése. Összeállította Kisné Cseh Julianna.

Patou-Mathis, M. 2000. Neanderthal subsistence beha-viours in Europe. International Journal of Osteoarchaeology 10: 379–395. https://doi.org/10.1002/1099-1212(200009/10)10:5<379::AID-OA558>3.0.CO;2-4

Pécsi, M. 1990. Geomorphological position and absolute age of the Vértesszőlős Lower Palaeolithic site. In: Kretzoi, M., Dobosi, V. T. (eds), Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, 27–41.

Ringer Á. 2002. A Bükk hegység kőkora. In: Baráz Cs. (szerk.), A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek. Eger: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, 295–314.

Ringer, Á., Mester, Zs. 2000. Résultats de la révision de la grotte Szeleta entreprise en 1999 et 2000. Anthropologie (Brno) 38(3): 261–270.

Ringer, Á., Moncel, M.-H. 2004. The Taubachian from Diósgyőr-Tapolca cave (Hungary). In: Fülöp, É., Cseh, J. (eds), Die aktuellen Fragen des Mittelpaläolithikums in Mitteleuropa – Topical issues of the research of Middle Palaeolithic period in Central Europe. Tudományos Füzetek 12, Tata: Komárom-Esztergom County Museum Directorate, 159–174.

Rolland, N. 1990. Middle Paleolithic socio-economic formations in Western Eurasia: an exploratory survey. In: Mellars, P. (ed.), The emergence of modern humans: an archaeological perspective. Edinburgh: Edinburgh University Press, 347–389.

Rolland, N., Dibble, H. L. 1990. A new synthesis of Middle Paleolithic variability. American Antiquity 55(3): 480–499. https://doi.org/10.2307/281279

Scheuer, Gy., Schweitzer, F. 1990. Travertine formation of the Gerecse Mountains. In: Kretzoi, M., Dobosi, V. T. (eds) Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, 43–62.

Schwarcz, H. P., Skoflek, I. 1982. New dates for the Tata, Hungary archaeological site. Nature 295: 590–591. https://doi.org/10.1038/295590a0

Svoboda, J. 1999. Environment and Middle Palaeolithic adaptations in eastern Central Europe. In: Roebroeks, W., Gamble, C. (eds), The Middle Palaeolithic occupation of Europe. Leiden: University of Leiden, 81–92.

Thieme, H. 1997: Lower Palaeolithic hunting spears from Germany. Nature 385: 807–810. https://doi.org/10.1038/385807a0

Thiel, Ch., Buylaert, J.-P., Murray, A. S., Terhorst, B., Tsukamoto, S., Frechen, M., Sprafke, T. 2011. Investigating the chronostratigraphy of prominent palaeosols in Lower Austria using post-IR IRSL dating. Eiszeitalter und Gegenwart 60: 137–152. https://doi.org/10.3285/eg.60.1.10

Valoch, K. 1968. Evolution of the Palaeolithic in Central and Eastern Europe. Current Anthropology 9(5): 351–368. https://doi.org/10.1086/200922

Valoch, K. 1988. Die Erforschung der Kůlna-Höhle 1961-1976. Anthropos Band 24, Brno: Moravské museum.

Végh, A., Viczián, I. 1964. Petrographische Untersuchungen an den Silexwerkzeugen. In: Vértes, L. (Hrsg.), Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung  in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó, 129–131.

Vértes, L. 1959. Das Moustérien in Ungarn. Eiszeitalter und Gegenwart 10: 21–40.

Vértes, L. (Hrsg.) 1964. Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vértes L. 1965. Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. A Magyar Régészet Kézikönyve 1, Budapest: Akadémiai Kiadó.

Vértes, L. 1968. Szeleta-Symposium in Ungarn, 4–11 September 1966. Quartär 19: 381–390. https://doi.org/10.2140/pjm.1966.19.381

Vértes, L. 1970. „Zitrus” (Epi-chopper) Industrien in Ungarn. In: Frühe Menschheit und Umwelt. Fundamenta Reihe A Band 2, Köln: Böhlau Verlag, 28–33.

Vértes, L. 1990. Typology of the Vértesszőlős industry (a pebble-tool industry from the Lower Palaeolithic of Hungary). In: Kretzoi, M., Dobosi, V. T. (eds), Vértesszőlős: site, man and culture. Budapest: Akadémiai Kiadó, 301–306.

de Vries, H., de Waard, H. 1964. Die Untersuchungen des C-14-Laboratoriums zu Groningen. In: Vértes, L. (Hrsg.), Tata, eine mittelpaläolithische Travertin-Siedlung in Ungarn. Archaeologia Hungarica 43, Budapest: Akadémiai Kiadó, 35–36.

Žebera, K. 1964–1965. Das „Bohémien”, eine Geröllindustrie als Vorläufer des mitteleuropäischen Moustériens. Quartär 15/16: 47–60.